X. Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál

2010 szeptember 2- 5

 

**** 

***** 

Program

 CSÜTÖRTÖK - szeptember 2

10:00 – 11:00 – 70 évvel ezelőtt történt – visszaemlékezés a magyarok bejövetelére

11:00 – 12:00 – Magyarok bejövetelének 70 éves évfordulójának megünneplése

-          Ünnepi beszédek

-          Szavalatok

-          Unitárius kórus műsora

-          II. Világháborús emlékmű megkoszorúzása

-          Emléklapok átadása

 

Helyszín: - Bölön Község Falumúzeuma

 

PÉNTEK - szeptember 3

09:00 – 10:00 – Reggeli

10:00 – 12:30 – Baranta bemútató (székely íjjászok)

12:30 – 13:00 – Sátorbontás

13:00 – Indulás le a faluba

21:00 – 21:30 - A X. Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál ünnepi megnyítója - rövid filmbemutató a rendezvény 10-ik évfordulójára

KONCERTEK

21:30 – 22:30 – Koncert - Pál Szende – pop előadó

22:30 - 00:00 – Összerázó Karaoke Buli Alpárral és Csabával

00:00 – 03:00 Szabadtéri Buli

 

SZOMBAT - szeptember 4

10:00 – 12:00 – Bölöni Farkas Sándor emlékkiállítás megnyittója (Falumúzeum)

14:00 – 14:30 - Bölöni Kék Virág Együttes  előadása (kicsik)

14:30 – 15:00 - Bölöni Kék Virág Együttes  előadása (nagyok)

15:00 – 15:30 - Nagyajtai néptánccsoport előadása

15:30 – 16:00 - Magyarsárosi néptánccsoport előadása

16:00 – 16:30 -Székelykereszturi  néptánccsoport előadása

16:30 – 20:00 - Szabadtéri zene és ügyességi versenyek

21:00 – 05:00 SZENDE Bál (Kultúrotthon)

 

VASÁRNAP - szeptember 5

11:00 – 12:00 – Istentiszteletek a felekezetek templomaiban

12:30 – 14:00 – Táncház, népi gyermekjátékok és játszóház

14:00 – 14:30 - Bölöni Kék Virág Együttes  előadása

14:30 – 15:00 - Magyarsárosi néptánccsoport előadása

15:00 – 15:30 – Bibarcfalvi Gyöngyvirág Nyugdíjas Dalkör előadása

15:30 – 16:00 -Székelykereszturi  néptánccsoport előadása

16:00 – 16:30 - Tókos Melinda koncert

16:30 – 16:45 -Székelykereszturi  néptánccsoport előadása

16:45 – 17:00 Bölöni Kék Virág Együttes  előadása

19:45 – 21:30 – Fáklyás felvonulás és Gálaműsor

    Fellépnek:

-    Bölöni Unitárius kórus

-    Bibarcfalvi Gyöngyvirág Nyugdíjas Dalkör

-    Tókos Melinda, Datki Alpár és Both Csaba énekesek

-    Magyarsárosi, Bölöni és Székelykereszturi

KONCERTEK

21:30 – 23:00Klemy - Magyarország

23:00 – 02:00SyX - élő koncert - Kolozsvár

 

 

CSÜTORTÖKI PROGRAM

EMLÉKLAP A VETERÁNOKNAK 

 

 

Ünnepi beszéd a Magyar Hadsereg bejövetelének 70 éves évfordúlóján

BÖLÖN MÚZEUM  2010 Szeptember 2

 

A március 15-i üzenetünk a következőképpen hangzott Vilagszabadságot, egyenlőséget, testvériséget,de nem abban az értelemben amiben a mostani és mindenkori világurai elképzelik, és meg akarják valósítani. A világszabadság , nem a világkormány által leigázott föld népének a térdreborulását jelenti, hanem a népek, nemzetek, országok békés szabad együttmüködését. Az  együttmüködés, egyenlőség megvalósításának nagyon sok akadálya van. Amikor az ujkorban ismét világszintü téma lett, még a legműveltebbek sem hittek benne. Madácsnak is, aki némileg beavatott volt,  fentartásai voltak ezzel az uj világgal kapcsolatban. Az általa megálmodott világ amit Falaszternek nevez nem állota meg a helyét a világ szinpadán, de remélte hogy egyszer a föld lakói eljutnak arra a szintre, mikor megtalálják a testvériséget, egyenlőséget és a világszabadságot, mert azzal fejezi be az Ember tragédiája cimű művét, hogy ,, ember küzdj és bizva bizzál..

A világ történelmét csak néhány ezer évre visszamenőleg ismerjük de azóta azok akiknek kezükben volt a mindekori hatalom soha nem a megbékélésre törekedtek, hanem mindinkább a világ népeinek ellentétét, egymás iránti gyülöletét szitották, legtöbbször alattomosan, mintha  éppen a békés megoldásra törekednének. Igy az emberiség rengeteg háborut, forradalmat, világháborukat kellett megérjen, miközben még az elnyomó réteg szipolyozását is ki kellet birja.

Egy egy állam bár mindeniknek voltak jó és igaz vezetői alig birt ki békében egy-egy századot s mire Európa eljutott oda hogy kialakultak államai és azokon belül némi egyetértés és az együttélő nemzetiségek is legtöbbhelyen békében éltek, a fent említett világurai előidézték az első világháborut melynek következménye az lett, hogy azok az államok amelyek nem képviselték az ők érdekeiket büntetésben részesültek, ezáltal gyengitve az erős államok megmaradását és a világ összezavarását.Ilyen körülmények közt csatoltak minket is a néhány éves Romániához. A második világháboru szintén az ők törekvéseinek az eredményeképpen tört ki. S akkor a dolgok keverése néhány évre visszajutattot minket az ezeréves államunkba.

Ezt a pillanatot szeretnénk ma megünnepelni, nem fasiszta  nacionalista, revizionista mivoltában, mi csak annak a pillanatnak az örömét szeretnénk felidézni amiben még egyszer talán utoljára apáink nagyapáink részesültek, azokon a szeptembri napokon - szeptember 6 és 13 között amikor a felszabadulás jeleként Észak Erdély helyiségeibe bevonult a magyar hadsereg . 70 év semmi a világtörténelemben, de egy nemzet történelmében már olyan hosszú idő, ami feledteni tudja az azóta már szinte telyesen  kicserélődött korosztályokkal, hogy mit is jelentene ahhoz az országhoz tartozni, ahová elődeink is tartoztak, s amit olyan könnyen elvettek tőlünk.

Mi itt most nem követelőzünk, még az automomia megvalósulásának lehetőségét sem elemezzük. A jelenlegi helyzetünkben amikor már telyesen megváltozott Erdély népességének nemzetiségi megosztása képtelenség lenne Magyarországhoz való csatolása, az autonomia pedig nem tőlünk függ. Odajutottunk hogy telyesen kiszolgáltatott játékszerei lettünk a világuralomnak, az ők pillanatnyi érdekeitől függ az autonomia megvalósulása is.

Amit tehetünk emlékezzünk multunkra, történelmünkre és jelenünkben szeressük egymást, éreztessük egymással hogy együvé tartozunk, hogy magyarok vagyunk, mert felelősséggel tartozunk elődeinknek és főleg utódainknak, hogy ők is elmondhassák magyarul: magyar vagyok. Fogadjunk el, és használjunk ki minden lehetőséget mely magyarságunk megtartását segiti elő, mert még vannak és lesznek igaz magyar vezetőink akiket nem vakitott el a hamis világ igéretének csaló fénye, akikre rá bizhatjuk sorsunkat.

Bizzunk az Istenben aki, soha nem fogja elhagyni népünket és vigyáz reánk, hogy nemzetként élhessük meg azt a kort, mikor az uj világrendet nem a mostani világ urai diktálják, hanem Isten törvénye szerint minden nemzet szabadon, békében, testvériségben és egyenlőségben él.  

 

 

IX. BÖLÖNI NYÁRI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL

2009 AUGUSZTUS 24-30

BÖLÖN

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a világ minden sarkából

 

annamariatana@yahoo.com

PROGRAM

Augusztus 24 Hétfő – Turisztikai nap – bölöni táborban

09:30 – gyülekező a községközpontban

14:00 – 17:00 – főzési verseny – ebéd (minden csapat saját magának készíti el)

21:00 - Tábortűz – Gitárest

Augusztus 25 Kedd – Turisztikai nap

10:00 – 13:00 – gyalogtúra a borvíz forrásig

15:30 – 18:00 – túlélési verseny

várunk minden érdeklődőt saját ennivalóval

Augusztus 26 Szerda – Természetvédelmi és művelődési nap

10:00 – 13:00 – Fiatalok a zöld jövőért! –

Csemete ültetések a községben valamint korlát állítás a templom feljáróhoz

15:00 – 18:00 - Mozidélután

 • Földünk a jövőben – helyszín – kultúrotthon

 • Turistaként bölönben – helyszín – kultúrotthon

21:00 – Művelődési est

- Rejtő Jenő – Herkules Bonbon – előadja a bölöni Kék Virág Néptánccsoport

 

Augusztus 27 Csütörtök

sportnap

 • 22:00 – Buli – kultúrotthon

Augusztus 28 Péntek – Ifjúsági nap - helyszín - díszkert

08:30 – 14:00 - Erdővidéki Ifjúsági Egyesületek Találkozója

- Községek bemútatása – egyesületek néprajzi valamint néphagyományi kiállítása

21:30 – 23:30 – Koncertek

23:30 – 04:00 – Utcabál

Augusztus 29 Szombat - Népművészeti nap - helyszín – díszkert

 


09:00 - Erdővidéki Lelkészek Találkozója - Téma – Ifjúság és vallás

- Népművészeti vásár – fazekasság, fafaragás, varrás, gyöngyfűzés, népi ruha készítés

- Fánk és kürtőskalács sűtés

- Erdélyi Könyvklub Kiállítása15:00 – 16:00 – Udvarhelyi Boróka néptánceggyüttes előadása

16:00 – 17:00 - Bölöni Kék Virág néptánccsoport előadása - Legényavató

21:00 – 06:00 – Szende Bál – helyszín - kultúrotthon

ugusztus 30 Vasárnap - Hagyományőrző nap - helyszín – díszkert


09:00 - Kirakodó vásár

- Szabadtéri zene

11:00 – 12:00 – Istentisztelet

14:00 – 18:00 – Előadások:

 • Baróti Mazsorett műsora

 • Nagyajtai citera együttes előadása

 • Olaszteleki - Udvarhelyi - Vargyasi - Kisbaconi - Bölöni Kék Virág néptánccsoportok előadása

18:00 – 20:00 - Erdővidéki Lelkészek Találkozója - Téma – Ifjúság és vallás

21:00 – 22:30 Gálaműsor – Csaba királyfi csillag ösvényén... című díszelőadás – helyszín Bölöni Farkas Sándor szobra

Fáklyás felvonúlás-Emlékkopjafa avatás

 • Köszöntőbeszédek

Népdalcsokor

Virág Timea, Datki Alpár, ifjabb Bíró Albert, Both Csaba szólóénekesek

- Bölöni Kék Virág néptánccsoport előadása

- Bölöni Unitárius kórus előadása

- Bölöni Ökomenikus kórus előadása

22:30 – 01:30 – Koncertek: - helyszín – V.-VIII. – iskola udvara

 • Dj Studió Project & Kriszta

 • Szimpla Kárpáci

 • Jolly Románcok

 • Dj Studió Project – Dj szett

01:30 – 04:00 – Szabadtéri Buli


 

 

IX. BÖLÖNI NYÁRI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL

2009 AUGUSZTUS 24-30

BÖLÖN

 

FESZTIVÁL NAGY REMÉNYEKKEL


2001-ben mikor nevet kerestünk, az akkor már több éve megrendezett nyári ífjúsági rendezvényeinknek, kissé eltúloztuk a névadást. ,,Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál,, ez lett a több napos rendezvénysorozatunk neve, abbóla meggondolásból kiindulva , hogy minden műsorunk túlmutat a hétköznapiságon és ünnepélyessé teszi a nyár, a vakáció végét, ugyanakkor mivel augusztus 20 és 31 közti periódusban rendeztük meg, az első alkalomtól kezdve mindig volt egy gála műsorunk melyet egyre apadó népünk történelmének felidézésére és dicsőítésére, népünk, nyelvünk és hagyományaink fennmaradása, megőrzése céljából rendeztünk. Ugyanakkor minden évben igyekeztünk bevonni rendezvényünkbe a környező falvak ifjúságát És lehetőségünk szerint táncsoportokat együtteseket hivtunk meg. Kezdetben a sport is helyet kapott rendezvényünkben ugyanis minifoci bajnokságok is tarkították a fesztiválok napjait. Később e bajnokságokat szórakoztató sportversenyekkel helyetesítettük, és voltak tánc. ének és miss versenyek. A helyszín az időjárás függvényében változott.

Mivel a község sokszor rendezett Bölön napokat az évek folyamán, anyagi alapjait erre a rendezvényre irányította, igy vagy csak minimálisan vagy egyáltalán nem támogatta rendezvényünket. Mi mégse hátráltunk meg. Különféle megoldásokat kerestünk az anyagi problémák megoldására, mert a vakáció folyamán megtanúlt szindarabokat táncokat be akartuk mutatni a bölöni közönségnek és ünnepélyesen zárni nyári tevékenységünket, hangulatossá tenni a vakáció végét.

Idén nagy reménnyel indultunk az immár IX . Fesztiválunk megszervezésénél, ugyanis az unitárius egyház vezetősége támogatást igért, ugyanakkor a tanácsgyülés is megszavazott egy bizonyos pénzbeli támogatást. Egy egész hétre készítettünk programot, ami objektiv okokból nem éppen ugy sikerült ahogy terveztük. Már az indulás sem sikerült ugy ahogy akartuk. Ugy szerettük volna, hogy a táborozó helyen eltöltött két napnak az egész falu fiatalsága részese legyen. Sajnos a Kék Virág táncsoporton kivül csak néhány fiatal jött fel a tábortűzhöz és ők is gyalog kellett hazamenjenek. A szülők sem jöttek, igy saját magunkat szórakoztattuk, de mi legalább jól éreztük magunkat. A következő napok programjait is betartottuk. A fitalok csemetéket ültettek, megvoltak a beigért diszkók táncmúlatságok. Mivel a szervezők vagyis a táncsoport is kivette részét a szinpad készítésében a beigért szindarab helyett szerda este, a már két éve elkezdett, a táncsoport közreműködésével készített ,,Szépasszonyok bosszúja,, című filmet mutattuk be.

Ebből az a tanulság, hogy következő években a fesztivál megkezdése előtt a tehnikai dolgokat el kell végezni, hogy abban a periódusban csak az ünneplésre koncentrálhassunk. Igy is Bölön művelődési történetében nagy lépésre került sor, elkészült az első tisztességes szabadtéri szinpad. Mikor azzal a kérésel állottunk az unitárius egyház vezetősége elé, hogy nyujtson segítséget egy szabadtéri szinpad elkészítéséhez,( mi csak a megszokott összeeszkabált szinpadra gondoltunk) a keblitanács megszavazta egy időtálló, biztonságos komoly szinpad megvalósítását. Olyan szinpadot készítettek amelyet bármely rendezvényen megirigyelhetnek és párját ritkítja a vidéken.

Az új szimpadot péntek délután a bölöni I-IV osztálos iskola tanulói avatták fel a ,, Székely lakodalmas című előadással. Az előadást táncház és táncos gyerekjátékok követték. Este szabatéri bálon szórakozhattak a bölöniek és vendégek, ahol egy baróti diákzenekar zenélt.

Szombaton már délelőtt megkezdődött a tevékenység. Akácsos Pál tanár egy sátorban kiállított kisebb méretű kopjafái közűl néhány – a faragászat alapjait bemútató- kopjafát és kopjafákat ábrázoló fotót és megindult a vasárnap este felavatandó kopjafa kifaragása. A tervek szerint, a kopjafa nem készűlt el, igy vasárnap már egy előre elkészített kopjafa kerűlt felavatásra. Mig a fiuk a faragászat titkaival ismerkedtek a lányok a teremben készülődtek a délutáni versenyekre. Ebéd után sor kerűlt a Kék Virág táncsoport műsorára,ének és táncversenyekre, majd szabadtéri zene mellett szórakozhattak a vendégek. Szombat este tartottuk a másadik polgári jellegű bálunkat, mely a tavalyi bálkirálynő neve után ezentúl a ,,Szende bál,, nevet viseli. A lányok és fiuk estélyi ruhákban öltözve jelentek meg a bálon de a szülők sem maradtak le. Éjfél felé kerűlt sor a a nyító tácokra és az új királynő választására. Kisgyörgy Szende átadta egy évig őrzött koronáját Varga Renátának az idei bálkirálynőnek. A tavalyi bálon terven kivűl Kelemen László ellopta a bálkirálynőt és váltságdíjat követelt érte, amit meg is kapott a rendezőktől. Ötlete az idén is érvényt nyert mert barátja Gyöngyösi Lajos az idén is ellopta Varga Renátát az új kirűáynőt. A reggelig tartó bál után nehezen mozdúlt meg a fiatalság. Vasárnap délelőtt a gyerekek jelentek meg a kázművességi programokon, de lassan megérkeztek a bálozók is. Délután a népi kultúra kapott helyet a műsorokban. Fellépett a nagyajatai furulya együttes és citera együttes, az olaszteleki tánccsoport valamint a bölöni tánccsoport. Időközben megtisztelte rendezvényünket Albert Álmos szenátor és Márton Árpad képviselő valamint Tamás Sándor a megyei tanács elnöke .A diszebéd után kerűlt sor az ifjúság találkozójára a lelkészekkel. Ezt követte Majlát Attila előadó fellépése,majd ünnepélyes hangulatban fáklyás felvonúlás következett. Az előadók a közönség kiséretével átvonúlt a Bölöni Farkas Sándor szoborhoz a gálaműsor színhelyére. A ,, Csaba Királyfi csillag ösvényén ,, című ünnepséget Nagy Károly köpeci református esperes nyította meg. Ezt követte a székelység memgmaradásáért emelt koplyafa felavatása Tamás Sándor elnök úr ünnepi beszédével. A műsort Kozma Albert beszéde , népdalok és néptáncok zárták.

Az estet koncertekkel zártuk a kutúrház udvarán ahol fellépett a DJ project, a Szimpla Kárpáci valamint Joli § Románcok.

Mindezek megvalósítása nem lett volna lehetséges a fesztivál támogatói nélkül.

A bölöni tanács rendelkezésünkre bocsálytotta a táborozó helyet.

Az Unitárius Egyház szinpadot készített és pénzel támogatta rendezvényünket

Az unitárius férfiak három napig erőn felüli munkával dolgoztak a szinpad összeállításánál

Az unitárius nőegylet és anyukák a konyhán szorgoskodtak

Akácsos Pál elkészítette a felavatandó koplyafát

A falu lakósai élelmiszerrel és pénzadományokkal támogattak

Ezenkivűl a szinpadhoz szükséges faanyag felvásárolásakor több mint egy köbméter faanyagot adományozott a baróti eladó, valamint a hust is feleárban biztositotta a szentgyörgyi válalkozó.

A Bölöni Tanács és közbirtokosság felvállata az elmaradott költségek kifizetését.

Ezuton is szeretnénk minden támogatónknak megköszönni, hogy lehetővé tették egy szinvonalasabb rendezvény megvalósítását.


Tana Anna Mária és Akácsos Zsolt

 Háromszék napilap

2009 augusztus 26., szerda: Közélet
Egy hét vigadalom Bölönben - Kisgyörgy Zoltán

 

Vasárnap nyitotta kapuit a IX. Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál fenn, a lomberdők között, az Árkosi-hágó tövében lévő új bölöni táborban.


A benevezett csapatok önellátóak, ki-ki saját magának készített tányérba valót. Hétfőn gyalogtúrát szerveztek a Farkaslaki borvízhez. Szerdán a természetvédelemnek adóznak. Mottó: Fiatalok a zöld jövőért! Csemetéket ültetnek a községben, a mozidélután témája: Turistaként Bölönben. Este: Rejtő Jenő Herkules Bonbon a helybeli Kék Virág Néptánccsoport előadásában.

— Hogyan tovább? — kérdeztük Akácsos Zsoltot, a Bölöni Ifjúsági Kulturális Egyesület vezetőjét.

— Csütörtökön sportnapot tartunk, pénteken a népművészet, a néphagyományok kapnak elsőbbséget. Nálunk találkoznak az erdővidéki ifjúsági egyesületek, néprajzi kiállítást láthatnak az érdeklődők. Szombaton Ifjúság és a vallás lesz az erdővidéki lelkészek találkozójának a témája. Népművészeti vásárt tartunk, kiállítást rendez az Erdélyi Könyvklub.

Vasárnapra reggeli kirakodóvásárt ígérnek a bölöniek. Szabadtéri gáladélutánra kerül sor a Díszkertben, ahol fellépnek a baróti mazsorettek, a nagyajtai citerások, az olaszteleki, székelyudvarhelyi, vargyasi, kisbaconi és a helybeli táncosok. A Csaba királyfi csillagösvényén című gálaműsort a Bölöni Farkas Sándor-szobortéren tartják. A helybeli unitárius és ökumenikus kórus fellépését éjjeli koncertek követik.

 Háromszék napilap

2009 augusztus 29., szombat: Közélet
Szép asszonyok Bölönben — Hecser László

 Hétfőtől kezdődően több tucat bölöni fiatal hétköznapjait tette színesebbé az immár kilencedik alkalommal megrendezett Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál. Akácsos Zsolt és Tana Annamária szerint a szervezésbe fektetett idejük nem volt hiábavaló, úgy érzik, sikerült minden eddiginél jobban megmozgatni célközönségüket. ,,Jó volt látni, hogy minden korosztály szívesen és nagy lelkesedéssel vett részt programjainkban" — vallották mindketten.


Hétfőn a Borvíz úti táborozónál közösen főzték az igencsak csípősre sikerült pityókatokányt, majd Kisgyörgy Ferenc erdész útmutatásával az iskola udvarára ültetendő csemetéket ástak ki. Kedden Bölön népe arra ébredt, hogy ,,terroristák" támadták meg a falut, s néhány, kezükbe akadt holmival menekülni kényszerültek. Az ideiglenesen otthonuknak választott helyen faágakból, lombból otthont teremtettek, ételt készítettek, végül komoly csatározásra került sor, melynek keretében foglyokat szedtek, illetve mentettek ki. A szerdai események közül az általuk forgatott — még befejezetlen — Szép asszonyok bosszúja című filmnek a bemutatója emelkedett ki. Kezdetleges filmes eszközökkel, de jó adag fantáziával készített alkotásukban a régi bölöni babonákat dolgozták fel. ,,Régebb azt tartották, nem szerencsés éjszaka az erdőn és a lápos területeken járni, mert fehérbe öltözött tündérek, lidércek vagy — ahogy itt nevezték őket — a szépasszonyok nyomban ott teremnek, és megrontják a vakmerőket" — avatott be a részletekbe Tana Annamária.

Ma kézműves-foglalkozásra, különböző versenyekre kerül sor, este pedig a Szende-bálon választják ki a legszebb lányt. Vasárnap az erdővidéki fiatalok sátrakat állítanak, s bemutatják településeiket, majd a rendezvényt közel kétszáz fiatal fáklyás felvonulása és a gálaműsor zárja.

 
Make a Free Website with Yola.