A múzeum megnyítása után minden évben legalább egy kiállítással kedveskedünk a látogatóknak.
A legelső kiállítás melyet én készítettem elő az unitárius egyház szeretet otthonában lett megvalósítva 2000 augusztus 20 alkalmával Szent István tiszteletére , ahol a nagy királyunkról ismert fotómásolatok mellett végig vonúlhatott a látogató az egész magyarság tőrténelmén szintén képmásolatok formájában. E kiállítás mellett egy külön részben a faluból begyüjtött de adományozásra nem szánt tárgyi anyagot is bemutattunk.
Következő évben a kultúrház alagsorában a múzeum mellett Bölöni Farkas Sándorról és vele kapcsolatos fotó kiállítást nyítottunk meg.
2002-ben miután a múzeum megtalálta ezt a remélem végleges helyét a folyósón régi bölöni dokumentum másolatokat állítottam ki ,  néhány eredeti dokumentummal együtt.
A kiállítások megnyítója legtöbbször a Bölöni Nyári Ifjúsági Fesztivál alkalmával történt mely fesztivál állandó programjában egy a magyarság tiszteletére összeállított gála est is szerepelt lévén, hogy mindig augusztus 20 körül voltak e fesztiválok.
2003-ban ugyancsak a múzeum mellett egy Bölöni családi fotókból összeállított kiállításom volt ahol felnagyított fotómásolatok mellett eredeti fotók is voltak.Külön helyet kapott Bölöni Farkas Sándor és vele kapcsolatos fotók ,akkor még elég kevés dokumentum és lánytestvére leszármazottainak dokumentumai.
2004-ben-egy egész évi gyüjtés eredményeképpen sikerült kiállítani egy nagy méretü bölöni fotóanyagot a második világháború éveiből, nagyított másolatok formájában. Ezt már az abban az évben kijavított terembe helyezhettem el de a folyósó sem maradt üresen. A megnyító alkalmával a két világhaború halottainak tiszteletére, a könyvtár teraszán felállított , Akácsos Pál által faragott kopjafát lepleztük le. és bemutatásra került az általam megírott ,,A Bölöniek öröksége,, sorozatban a Bölön a második világháborúban című kiadvány gazdag fotóanyaggal .
Következő évben 2005-ben szintén a fesztivál alkalmával szerettük volna megnyítani a Bölönről szóló fotókiállítást  egy ujabb, a magyarság nagy ünnepei tiszteletére állítoptt emlékmű leleplezésével összekötve, amire végül objektiv okokbó csak október 6 -án került sor egy szép ünnepély alkalmával.
2006-ban mikor egy egész éves versenybe nevezett be községünk melynek mottója ,, a legfiatalosabb telepűlés,, volt  két témában is állítottunk ki uj anyagot : A könyvtár olvasó termében a faluból összegyűjtött szőttesekből és kézimunkákból álló anyagot ,valamint egy bölönnnel kapcsolatos több témára bontott fotókiállítást melyben a negyvenes évekig láthattak fotókat a nézők, ugyanis a 40-44 -es kéállítás anyaga még mindig megtekinthető volt a belső teremben.Itt megszeretném jegyezni, hogy a kézimunka kiállításra ideadott anyagot Kisgyörgy Sándor végleg a múzeumnak adományozta.
2007-ben nem sikerült uajabb kiállítást megnyítani ugyanis akkor egy állandó Bölöni Farkas Sándor kiállítás volt tervbevéve a szülőházában. A tulajdonosok át is adták a lakást de, bár két előadást is szerveztünk pénzgyűjtés céljából nem sikerült annyi összeget összeszedni ami elégséges lett volna a lakás kijavítására.Igy az emlékházban kiállítandó anyag meglevő részét a múzeumban állítottuk ki ,itt meg is tekinthető de nem ugy ahogy szerettük volna.Ezen Akácsos Zsolt dolgozott sokat de még az anyag is hiányos.
2008 szintén nem volt egy eredményes év.Objektiv okokból nem sikerült elég tárgyi és szellemi anyagot gyűjteni a Bölön 1848-ban cimű kiállításhoz és fűzethez, mert nem volt elég időm a gyűjtésre.
az anyag általános része számítógépen össze is van állítva képes és film változatban is ,de a bölönre vonatkozó részhez még sok utánajárásra lenne szükség és a Bölöni polgármesteri hivatalt sem értékeli az ilyen tevékenységet.

bölöni fotók a XX.sz.első évtizedéből

A kiállítás anyagából :

 
Make a Free Website with Yola.