A Bölöni Múzeumról

Tana Anna Mária

Az évek folyamán községünkben mindig voltak akik fontosnak tartották egy múzeum létrehozását. Megemlítem Nagy Dénes tanító bácsit aki gyüjtött régiségeket amelyek az iskola padlásáról el kallódtak, később Akácsos Pál tanár úr gyüjtött össze néhány tárgyat amelyek a vár bástyájában voltak berakva azzal a céllal hogy ott létesítenek egy múzeumot. Ez az ötlet már rég felmerült az unitárius egyház valamint a község vezetői körében. Később a Farkas Sándor Alapítvány tűzte ki célul A Farkas Sándor szülőházának megvásárlását és múzeummá való átalakítását.

Engem néhány éve kezdett foglalkoztatni ez a gondolat mikor egy Bölön napok alkalmával történelmi kiállításra készültem a Milleneum tiszteletére. A kiállítási anyag készítésekor még azt sem tudtam hova fogom kiállítani. Végül is az unitárius egyház szeretetotthona adott helyet a kiállításnak, mely alkalomra összegyüjtöttünk néhány régi munkaezközt és fényképet, természetesen kölcsön kért tárgyakat, amelyeket vissza is adtunk a tulajdonosoknak az Akácsos Pál által már előzőleg összegyűjtött tárgyak kivételével.

2001-ben ugy gondoltam hogy jó lenne egy végleges hely ahová kiállíthatjuk a meglevő tárgyakat és gyüjtsünk még amig találunk a régi házaknál-ugyanis az idegen régiség gyüjtők aprópénzért már nagy részét elhordták a faluból. Az emberek viszont nekük szivesebben odaadják mivel még néhány lejt is kapnak érte, mi viszont nem rendelkezünk erre a célra semmilyen alappal. Szórádi Judittal indultunk el bekopogva minden olyan házhoz ahol sejtettük hogy kapunk régi butorokat vagy munkaezközöket. Sokhelyen fogadtak ,sokhelyen viszont visszautasítottak. Végül is sikerült annyi tárgyat összegyüjteni amiből berendezhettük a kultúrház alagsorát. Itt még meg kell említenem a Vajda Dénes Nevét aki már az előző év kiállitásakor is nagy segítségemre volt valamint az Akácsos Zsolt nevét aki attól fogva mindig mellettem állot és mindent meg tett hogy községünknek múzeuma legyen. Ugyanakkor köszönetet mondok mindazoknak akik segítettek.

2002-ben Akácsos Zsolttal tovább bővitettük a múzeumot viszont a pincében a tárgyak nem voltak megfelelő körülmények közt, sok minden megpenészedett a nedvesség miatt, ezért 2003 februárjában elhozattam a muzeum összes annyagát a könyvtár épületébe ahová akkor összezsufoltam egy raktár helyiségbe. Ez év nyarán sor került az épület kijavítására és a déli üresen maradt épület rész kimeszelésére, és ez a három terem adott helyet - most már gondolom végleges helyet - a Községi Muzeumnak .

Besorolási szempontból múzeumunk még nem nevezhető tulajdonképpeni múzeumnak sem falu muzeumnak, még néprajzi múzeumnak sem. Szerintem a legmegfelelőbb megnevezése a következő képpen hangzana : Állandó kiállítás a faluban összegyüjtött muzeális és nem múzeális értékü anyagból.

Régiségük szempontjából a tárgyak kissebb százaléka a XIX századból, nagyobb része a XX.század első évtizedeiből valo. Én annyira megszerettem minden tárgyat, hogy semmit se tudnék raktárba tenni. Sok munkaezköt közülük én is csak akkor láttam először mikor rátaláltunk a padlásokon és még a megnevezését sem ismertem.

Szerintem ha ma még nem is tulajdonít a község nagy fontosságot a muzeumnak, évtizedek mulva hálásak lesznek nekünk, hogy e tárgyakat összegüjtöttük, karban tartjuk és megtartjuk mert hamarosan már nem igen fognak találni a következő gyüjtők ebből az időszakból, ugyanugy ahogy már mi sem találtunk semmit az előző századokból.

 

 

 

 

A Bölöni múzeum üzenete 2010 Március 15-e alkalmával

          Jó, hogy vannak nagy ünnepeink, van  március 15, van augusztus 20, és van október 6,  melyek a világ magyarságát egy szivdobbanásra késztetik politikai, vallási, földrajzi hovatartozásuk ellenére. S ami a legérdekesebb, az eltelt időszakban minden korban, társadalmi rendszertől, az egymást követő kormányok politikai nézeteitől függetlenül, a magyarság megtalálta emlékezetes ünnepeink mondanivalóját, mely mondanivalót a saját nézeteinek megfelelően tudta megmagyarázni. Március 15.- ét megünnepelték akkor is amikor még halállal fizettek a megemlékezésért, később a különféle beállítottságu kormányok   többször is nemzeti ünnepé nyilvánitották, de még a második világháboru utáni erdélyi magyar kommunisták is megtalálták a módját, ami elfogadhatóvá tette legalábbis kezdetben. Ezt most nem negativ értelemben mondom, és nem is a történelem hamisitás lehetőségeit szeretném boncolgatni. Azért jó ez, mert bebizonyitja a világnak és saját magunknak is, hogy bár legyünk jók, legyünk rosszak, legyünk bármely felekezetnek, bármely politikai pártnak a tagjai, mindanyian akik ünnepelünk magyarok vagyunk és ez az egyetlen szál mely egész biztosan összeköt bennünket.

          1848 március 15 egy emlékezetes dátum a magyarság történelmében. A Márciusi ifjak. Petőfi, Jókai, Vasvári Pál, Irinyi József, Degré Alajos, Pálfi Albert, Lisznyai Kálmán és a többiek,  annak a nemzedéknek a tagjai, amelyik radikális változást követelt. Többet, mint az előttük levő generáció, a reform nemzedék.

          1848-ban egész Európa területe a polgári forradalmak helyszine volt.  S bár megoszlott a történészek véleménye a forradalom kirobbanásának körülményei körül, egy dolog biztos, Európa akkori társadalma megadta az okot a forradalom kirobbanására. Minden országnak megvoltak a közös és egyéni sérelmei. Igy a Magyarországi forradalom szabadságharcá alakult, az osztrák uralom ellen, és Erdély Magyarországhoz való csatolásáért, és ez ami nemzeti ünneppé teszi a forradalom kirobbanásának dátumát.

          Ha viszont általánosságban nézzük a forradalom eszméit, eltekintve a mögötte álló eredeti céloktól, rá kell jönnünk, hogy ez az eszme a világ megteremtése óta a legfontosabb minden ember és minden nép életében. Mert nézzük cask Petőfiék kiálltványát: Mit kiván a Magyar nemzet?  -  a 12 pontos kiálltvány a következő szólammal zárul :

Egyenlőség,  szabadság,  testvériség – három eszme...

            S ki merné azt állítani ha ez megvalósulna az egész földön , nem lenne-e boldogabb, nem lenne-e jobb élete az emberiségnek. S amig e három eszme nem nyeri el győzelmét  adig tart a forradalom , s ha mi nem is érjük meg azt a kort, abban reménykedünk, hogy gyerekeink,  vagy távolabbi utódaink egyszer majd elmondhatják , hogy e három eszme valósággá vált.

                                    Egyenlőséget,  szabadságot,  testvériséget !

 

A múzeumról és Bölön történelméről  még olvashatnak a

http://www.tana-annamaria.synthasite.com

marikatana.synthasite.com

honlapjaim

Elérhetőség :

annamariatana@yahoo.com

email cimen

 


 


***

***

 

Őstulok szarval bővült a bölöni múzeum állománya

 

2009 februárjában egy kedves adományozó megajándékozta a bölöni múzeumot egy 12000 éves fosszilis  őstulok - bos primigenius-  felső koponyájával és szarvaival mely az Olt alluviális térszínéből kiaknázott holocén kori kavicsokból került felszínre közel a bölöni határhoz.

***

Az őstulkok mintegy 300 ezer évvel ezelőtt jelentek meg Európában, a mérsékelt égöv ligetes, füves legelőit kedvelték. Az ember már a kezdetektől vadászta húsáért, irhájáért, de ez egészen a középkorig nem veszélyeztette a faj fönnmaradását. Utolsó egyedét 1627-ben Lengyelországban látták.

 

***

A Bukaresti Grigore Antipa Természettörténelmi Nemzeti Múzeum

internetes oldalán a következőket olvashatjuk az őstulokról :

A negyedkorban (pleistocen, az utolsó 2 millió év) élt Európában, Ázsiában és Afrikában . Körülbelül 6000 évvel ezelőtt háziasították. 2 m magasságú és 3 m testhosszal rendelkező patás állat volt, fekete szőrzettel, a hátán szürke csíkkal. A szarvak a lenti  képen láthatóak.

Hazánkban álltalában a folyók medrében a homok és kavics kitermelés alkalmával találtak tulok csontfossziliákat.

***

A már régóta kihalt állatfaj megismerése céljából a kiállított szarvak mellet illusztrációkon láthatják a látogatók , hogyan is nézett ki az állat melyhez a szarvak tartoztak.

***

***


***

***

***
 

***

***

***

***

***

***


***
Pesterzsébeti látogatók

***
Egy nappali farsang alkalmával Demeter János a Megyei Tanács elnőke is meglátogatta a múzeumot
Egy szindarab próba után ami a múzeumban volt
Látgatóban a testvértelepűlés Pesterzsébet küldttei élen a polgármesterrel
Tana Anna Mária


Az adományozók névsora


Néhai Páll Gábor /  /fületlen fonott kosár,gyertyatartó lámpa,pettyes cserép fazék

Néhai Léta Jánostól /  osztováta, 2 ágytakaró,1 Asztalterito 1 radin.kas teritö,,3csipketeritö,1 szekrénycsik

Akácsos Pál / Bartha Béla  Bodor utca / teknötartó,teknö,akasztos gyertyatarto,fonogép,faragott fogas, 2 kopjafás faragott tábla ,fonal tekerö,mécses lámpa,fonal tarto állvány,nagy fakanál,füles kosár,nyüstök,vetélö, talpas fonaltarto,

Akácsos Juliánna / 2 rongy szönyeg , 2 szalmazsák 1 csikos szöttes darab,7 törülköző,1 piros abrosz,5 párnahuzat,1 zsáknak való,1 abrosznak való,2 fehér csipkés lepedő,1 piros diszpárna huzat,2 irásos drapéria,1 irásos ablakra valo rend

 

Biró Árpád / csörölö, ora ,1 gabonás kas, ordaszedő kanál, babakocsi,kürtős sütő rud,1 héhel

Biró József / 2favilla 1 szekér saroglya, 1borotv.doboz 1rongy szönyeg , egyes járom 1 guzsaly,1héhel

Ferencz Árpádné, Geréd Lajos/ 2 piros ágytakató

Özv.Tana Gézáné Kisbölön / füszeres készlet,mindenes doboz,6 képráma,1 szék,1szalmazsák,7 csipketeritö,küpülö,3 kép,gyufásdoboztarto, szappan tarto,tölcsér,

Özv.Biro Ferencné Alszeg / 1 függő lámpa 1 lábasüstöcske,1 nöi ruha,1 szóró lapát, vásáros tarisznya,vasaló,1 héhel

Biró Lajos Hegy / 1bölcsö,1kanapé,1rádio,3 cserépfazék,üst állvánnyal,fonogép,csizmahuzo,1bocskor,1vajküpülö,1p.csügör,1fonaltekerö,1matóla,1szerszámos láda,1kaszafenötok szarvbol, buzogány,katona kulacs,régi mozsár,lábitok szövösz.,gereben,kulcstarto,esszájgos kas ,1 fehér abrosz,1törölköző,három takaróruha,1 héhel

Id.Bedö Áron / fanyereg

If.Bedö Áron /sulyok,alacsony dézsa,magas dézsa,matóla,vas szerszámok,kétlábu fonaltekerö,nyüstök,kétfülü kas fonaltekerö,orsok.

Kisgyörgy Sándor Kisutca / petroleum lámpa .edénytarto fogas, fuggönyrud tartok,,uvegek

Néhai Tana Ferenc lakásából / rendruha n.m.k. 2 képráma képpel küszürü kö, drot fogas 1törülközö, szerszámos doboz kaptafákkal,vas  ezközök, vaskapta, kerek gabonás kas gereben,héhel,kicsi szék,kulacs láncal,1 guzsaly

Özv.Árpa Ferencné / dagasztó székláb ,tiló,dézsa,hurka töltő

Özv.Mikó Sándorné Fö út / tekerö levél,derkalyhuzat.

Uzoni András   / 1 szekrény,1utazo kosár 2 függönyráma fuggönyökkel

Kisgyörgy  István / 1nöegyletes fénykép ,1 üveg váza 2kerámia edény 1 cipös guzsaly,kenyeres kas

Kozma Albert tiszteletes úr / tekerő levél, fekete famozsár ,nyeles gabona lapát

Uzoni Sámuel /babakocsi, képráma,huszáros kép

Özv.Fiertermaister Istvánné / 1 ágy, 1 porcelán korsocska

Németh Vilma Tanautca / 1 boroshordó,1 kájha,kávédaráló

Vât  Ana  / 3 román ing 2 fehér szoknya ,2 pár fota,2 törülköző,3 varottas törülköző, 1teritő, 1 szőttes párnahuzat 1 takaró ruha,1 nagyzobb teritö 1 kisseb teritő

Varga Áron / 2 fél csizma,1 nagy üst, 1 sajtár,1 fedö,1 födeles doboz,palacsinta sapka ,fatárcsa

Páll Sámuelné /1 hárász kendő,1fekete bluz ,1  csikos ing

özv.

Vajda Imréné  /1 falvédő, 1laskasiritő tarto

Kozma Lajos  tanitó bácsi / tálas felső

            Szórádi Gézáné / 2 cserép fazék,1radinás kas teritő

Kozma Katalin  / kávépiritó, himzett terítő

Vajda Dénes / préshez tartozó kellék, 1 faliora tábla nélkül

            Nagy Dénes  tanitó bácsi / edénytartó fogas

özv.Gáspár Miklósné / fehér ágytakaro ,radinás kas teritő

László Aranka  /P.G. ingje és mellénye, 3 cserépedény,1 üst ,1 kosár,3szekrénycsik,1fejkendő,1 kicsi tekenyő

Kecskés József / kerepelö, törölköző, drapária(Thuri Luis) fehér csipkés ktény

Rudolf Márta / 1szék ,1 XIX.sz láda

Nagy Anna / 1fehér teritö,1 szekrénycsik,1 varrott falvédő

Tana Piroska /  1 db fekete női bluz

 

            Özv.Sikó Endréné / 1 férfi kabát, 3 fekete női kabát,2 fekete női buz, 2 fehér női bluz,8 db fehernemű

Kisgyörgy Sándor bácsi Föut / 1 tarisznyam 1 kefetarto 1 levente sapka 3 iskolás sapka,födeles doboz ,kávé örlő mécses lámpa, 2 ablakgarnitura,2 szőnyeg, 5 varott falvédő, 4 asztalterítő, 3 himzett kötény, 2 himzett bibliatartó erszély, 6 db tartósított madár

Özv. Kátai Józsefné / 4 irásos drapéria

Kozma Elekné / szőttes székely szoknya

Kisgyörgy Sándorné Kisbölön / mérleg

Szabó Tamásné /  Férfi kabát,férfi csizma

Vajna Ilona  / 2 db szekrény disz

Özv.Biró Isvánné / 1 gabonás kas

Szabó Anna / törölköző tartó,Fazék

Id.Pál Dénes / nagy fazék ,kulacs

 
Make a Free Website with Yola.